Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Vereniging van Eigenaren Porthos discrimineerde niet door een jaarlijkse vergoeding van 75 euro te vragen voor het opladen van een scootmobiel in de algemene ruimte van het appartementencomplex en bij het vragen van een medische verklaring.

Oordeelnummer 2018-33
10-04-2018
lees verder

Woonpartners Midden-Holland discrimineert woonwagenbewoners door de keuze niet aan hen te laten om te kunnen blijven wonen in een woonwagen.

Oordeelnummer 2018-9
24-01-2018
Ras
lees verder

Geen discriminatie door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waddinxveen door een woonwagenlocatie van woonwagenbewoners op te heffen en hen te laten verhuizen naar een andere locatie.

Oordeelnummer 2018-8
24-01-2018
Ras
lees verder

Vesteda Investment Management B.V. discrimineerde een man niet op grond van zijn nationaliteit door hem geen woning te verhuren.

Oordeelnummer 2017-144
07-12-2017
Nationaliteit
lees verder

Stichting Havensteder discrimineerde woonwagenbewoners door beleid uit te voeren dat erop gericht is om woonwagenstandplaatsen op te heffen.

Oordeelnummer 2017-137
21-11-2017
Ras
lees verder

Een Roma-familie toont niet aan dat het College van B&W van Amsterdam haar discrimineert door niet te faciliteren dat de familie bij elkaar kan wonen op één woonwagenlocatie.

Oordeelnummer 2017-106
22-09-2017
Ras
lees verder

Stichting Viverion discrimineerde een man op grond van handicap of chronische ziekte bij de weigering hem een woning te verhuren.

Oordeelnummer 2017-105
14-09-2017
lees verder

Vereniging die huizen verhuurt discrimineert personen van niet-Nederlandse afkomst door het lidmaatschap te beperken tot kinderen van leden.

Oordeelnummer 2017-67
06-06-2017
Ras
lees verder

Woonstichting de Kernen discrimineerde een vrouw niet door het beleid van het College van B&W van Gemeente West Maas en Waal uit te voeren en door haar geen alternatieve woning aan te bieden.

Oordeelnummer 2017-32
17-03-2017
Ras
lees verder

Geen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte door Stichting Arcade Mensen en Wonen bij het plannen van bezichtigingen van een huurwoning.

Oordeelnummer 2017-12
09-02-2017
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd