Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Universitair Medisch Centrum Utrecht discrimineert pedagogisch medewerker door haar niet toe te staan haar onderarmen tijdens het werk te bedekken.

Oordeelnummer 2017-77
21-06-2017
Godsdienst
lees verder

De Ballebak Nederland B.V. discrimineert niet als hij bidden in zijn speeltuinen verbiedt

Oordeelnummer 2017-76
20-06-2017
Godsdienst
lees verder

Stichting Middin discrimineerde niet op grond van godsdienst door een man af te wijzen voor een functie.

Oordeelnummer 2017-74
15-06-2017
Godsdienst
lees verder

Stichting ‘t Palet discrimineerde een man op grond van handicap of chronische ziekte door zijn functie uit te kleden en door hem discriminerend te behandelen.

Oordeelnummer 2017-73
13-06-2017
Leeftijd
lees verder

Motel Haarlem Zuid B.V. heeft niet gediscrimineerd op grond van ras en/of geslacht door een sollicitant af te wijzen voor de functie van receptionist.

Oordeelnummer 2017-72
12-06-2017
Geslacht, Ras
lees verder

OnlyHuman B.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd te beëindigen.

Oordeelnummer 2017-71
08-06-2017
Geslacht
lees verder

The Kooples Netherlands B.V. discrimineerde een vrouw niet door haar contract niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-70
08-06-2017
Geslacht
lees verder

Florein Zorg B.V. discrimineerde een zwangere vrouw door haar contract niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-69
08-06-2017
Geslacht
lees verder

Stichting Hanzehogeschool Groningen discrimineerde niet op grond van zwangerschap door het contract van een vrouw niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-68
08-06-2017
Geslacht
lees verder

Vereniging die huizen verhuurt discrimineert personen van niet-Nederlandse afkomst door het lidmaatschap te beperken tot kinderen van leden.

Oordeelnummer 2017-67
06-06-2017
Ras
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd