Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs, discrimineerde niet bij het geven van een schooladvies aan een leerling met een stoornis in het autistisch spectrum.

Oordeelnummer 2017-129
08-11-2017
lees verder

Geen discriminatie door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam door in de selectieprocedure voor geneeskunde geen doeltreffende aanpassing te verrichten.

Oordeelnummer 2017-127
03-11-2017
lees verder

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs discrimineerde niet bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen, bij de weigering vrijstelling te verlenen voor het vak techniek, bij het vragen van medewerking voor een indicatie van het samenwerkingsverband en bij de weigering een leerling met een verbaal-performaal kloof en ADD toegang te verlenen tot een andere school die onder haar gezag valt.

Oordeelnummer 2017-117
24-10-2017
lees verder

Een sollicitant kan niet aantonen dat de Universiteit van Amsterdam haar discrimineerde op grond van geslacht door haar af te wijzen voor een opleidingsplaats Orale Implantologie.

Oordeelnummer 2017-94
18-07-2017
Geslacht
lees verder

Friesland College discrimineerde een leerling door hem vanwege zijn handicap niet toe te laten tot een mbo-opleiding op niveau 4.

Oordeelnummer 2017-57
08-05-2017
lees verder

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs discrimineerde niet bij het geven van informatie over het diploma op een school voor speciaal onderwijs, bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen en bij de weigering een leerling met ADD te herplaatsen op een reguliere vmbo-school.

Oordeelnummer 2017-30
13-03-2017
lees verder

KLM Cityhopper B.V. discrimineerde een vrouw door haar af te wijzen als cabin attendant vanwege de beperking ‘multi crew’ zonder nader onderzoek te doen. De beperkte geldigheidsduur van de medische keuring is ook een discriminerende afwijzingsreden.

Oordeelnummer 2016-85
04-08-2016
lees verder

Stichting ROC Nijmegen e.o. discrimineerde een blinde leerling door haar af te wijzen voor een Vmbo-t opleiding in het volwassenenonderwijs.

Oordeelnummer 2016-77
12-07-2016
lees verder

Stichting Hogeschool van Amsterdam discrimineerde een vrouw met een depressie door haar verzoek tot herinschrijving af te wijzen.

Oordeelnummer 2016-49
09-06-2016
lees verder

Geen sprake van discriminatie door Stichting voor Christelijk Hoger Beroepsonderwijs op Gereformeerde Grondslag bij beeindiging van de opleiding Speltherapie van een vrouw met een progressieve hersenziekte.

Oordeelnummer 2016-15
29-02-2016
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd