Publicaties

Draft bill of the 20.. Intelligence and Security Services Act

lees verder

Advies naar een mensenrechtelijk aanvaardbaar voorzieningenniveau voor Caribisch Nederland

lees verder

Aanbevelingen mensenrechten in noodopvang Heumensoord

lees verder

Advies aan minister Bussemaker over voorgenomen Besluit aanscherping generieke kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in mbo

lees verder

Mensenrechten in het middelbaar beroepsonderwijs: een verkenning

lees verder

Human Trafficking: Human rights guidelines for practitioners

lees verder

Medische zorg aan ongedocumenteerden: aanbevelingen

lees verder

Aanbevelingen opvanglocaties

lees verder

Recommendations Human rights in (temporary) reception centres for asylum seekers and refugees

lees verder

Advies Concept tweede nota van wijziging voor het voorstel van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP