Publicaties

Verklaring van Belgrado

lees verder

Stereotypering: wat is dat en hoe werkt het?

lees verder

Brochure Leerkringen mensenrechten op school PO/VO

lees verder

Folder BAAT bij mensenrechten in het sociale domein

lees verder

Folder over het College voor de Rechten van de Mens: Bevorderen, bewaken en belichten van mensenrechten in Nederland

lees verder

Flyer about The Netherlands Institute for Human Rights: Promoting, monitoring & shedding light on human rights in The Netherlands

lees verder

Brief van College aan Onderzoeksraad Voor Veiligheid Aandachtspunten onderzoek naar de veiligheid in Groningen

lees verder

Brochure Zorgvuldig omgaan met discriminatieklachten

lees verder

Equal Treatment Legislation

lees verder

Brochure Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen - in het basis- en voortgezet onderwijs

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP