Publicaties

Brief aan Tweede Kamer over levenslange gevangenisstraffen

lees verder

Brief aan de staatssecretaris van V&J over opvang ongedocumenteerden

lees verder

Brief aan de Tweede Kamer over het Algemeen Overleg Arbeidsmarktsdiscriminatie

lees verder

Brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstellen Intrekken Nederlanderschap en bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

lees verder

Brief aan de Tweede Kamer over het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten

lees verder

Brief aan de voorzitter van de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over rechtsbijstand en goed bestuur Caribisch Nederland

lees verder

Brief Eerste Kamer Commissie Veiligheid en Justitie over de positie van ongedocumenteerde slachtoffers van huiselijk geweld

lees verder

Brief Eerste Kamer Commissie BiZA/AZ inzake wetsvoorstel wijziging van de wet bijzondere maatregelen en grootstedelijke problematiek

lees verder

Brief aan Vaste Kamercommissie van VWS over AO ouderenzorg op 14 april 2016

lees verder

Brief aan de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP