Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017 in gebarentaal

Deel 1: Inleiding

Deel 2: Algemeen

Deel 3: Toegankelijkheid

Deel 4: Onderwijs

Deel 5: Arbeid

Deel 6: Zelfstanding wonen en deel uitmaken van de maatschappij

Deel 7: Gelijkheid voor de wet