5 jaar College voor de Rechten van de Mens

Dat mag gevierd worden!

Op 1 oktober 2017 bestaat het College voor de Rechten van de Mens vijf jaar en dat vieren we graag met jou. Want mensenrechten zijn van iedereen. Je wordt er mee geboren en je hebt ze voor het leven. Jouw mensenrechten kunnen ook worden geschonden en daarom is het belangrijk dat je ze kent. Dit jaar wil het College zijn verjaardag benutten om jou er beter mee bekend te maken.

Wie jarig is deelt uit. Hoog tijd voor een traktatie dus. Speciaal voor onze verjaardag is een set felicitatiekaarten ontworpen. Kaarten om iemand te feliciteren met een verjaardag, nieuwe woning, nieuwe baan, huwelijk, de geboorte van een kind, om een fijne vakantie te wensen, de liefde te verklaren of beterschap te wensen. Alle thema’s hebben een koppeling met mensenrechten, maar het zijn vooral toffe kaarten om te versturen naar familie, vrienden of kennissen.

Mijlpalen

Het College voor de Rechten van de Mens is in 2012 opgericht als de onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is er om jouw mensenrechtenrechten te beschermen en te bevorderen. Dit doen we onder andere door advies, onderzoek en voorlichting. Heb je het idee dat jouw mensenrechten worden geschonden of voel je je gediscrimineerd, dan kun je dat bij het College melden. De afgelopen vijf jaar hebben we veel mensenrechtenthema’s met succes onder de aandacht gebracht, zoals armoede, ouderenzorg, zwangerschapsdiscriminatie en de rechten voor mensen met een beperking.

Enkele belangrijke momenten uit de eerste vijf jaar van het College op een rij:
  • In 2014 werd het College beloond met de zogeheten A-status. Dit houdt in dat het College volwaardig kan deelnemen aan overleggen binnen de VN-Mensenrechtenraad en andere toezichthouders in VN-verband.
  • In 2015 bleek uit onderzoek dat 42 procent van de Nederlanders spontaan geen enkel mensenrecht weet te noemen. Mede daarom is mensenrechteneducatie in het primair en voortgezet onderwijs een van de belangrijkste speerpunten van het College. Daarnaast probeert het College jaarlijks met diverse publiekscampagnes het bewustzijn van mensenrechten in Nederland te vergroten.
  • In 2016 trad het VN-verdrag handicap in werking in Nederland. Het College is sindsdien de toezichthouder op de naleving hiervan. Het lanceerde toen een campagne om het publiek bekend te maken met de rechten van mensen met een beperking. Ook startte het College onderzoeken naar obstakels die deze groep ervaart in het volwaardig meedoen aan de samenleving. Zo bleek dat bussen onvoldoende toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en dat mensen met een beperking te vaak problemen ervaren bij het stemmen tijdens verkiezingen.
  • In 2016 kreeg het College 3143 vragen en meldingen over discriminatie. Dat jaar sprak het College 151 oordelen uit over klachten over ongelijke behandeling. In ongeveer 75 procent van de gevallen nemen organisaties maatregelen als blijkt dat er is gediscrimineerd.

SELECTEER JE E-CARD

E-CARD BOODSCHAP

GEGEVENS

Disclaimer: Het College voor de Rechten van de Mens heeft alle rechthebbenden achterhaalt en hun om toestemming gevraagd. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw belangen schaadt, neem dan contact op met info@mensenrechten.nl