Agenda

28jun2017

College aanwezig bij symposium FRA over grondrechten van kinderen

Op woensdag 28 juni organiseert het Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie (FRA) een symposium over de status van de grondrechten in de Europese Unie. De nadruk van deze bijeenkomst ligt op de grondrechten van kinderen.

lees verder
28jun2017

College geeft presentatie bij Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties

Op 28 juni organiseert TOG een voorlichtingsavond over de mogelijkheden om discriminatie, in het kader van het VN-verdrag handicap, aan te kaarten bij het College. Onder andere de normen van het verdrag en de klachtenprocedure bij het College komen hierbij aan bod.

lees verder
29jun2017

College aanwezig bij AkzoNobel's Human Rights Expert Meeting

Tijdens deze meeting komen zowel de VN Principes voor mensenrechten en bedrijfsleven als de IAO-verklaring inzake de fundamentele rechten en principes op het werk aan bod. In aanvulling op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens maken deze richtlijnen duidelijk welke verantwoordelijkheid het bedrijfsleven heeft in relatie tot de mensenrechten.

lees verder
29jun2017

College aanwezig bij jaarvergadering van ENORB

Op 29 juni vindt de Annual General Meeting van het European Network on Religion and Belief (ENORB) plaats. Er zal hier uitvoerig worden gesproken over discriminatie op grond van religie en levensovertuiging, in het kader van de EU-grondrechten. Ook zullen diverse ervaringsdeskundigen door middel van een 'round table' spreken over de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.

lees verder
4t/m5jul2017

College aanwezig bij ENNHRI Meeting of the Communications Support Group

Het College zal als één van de Europese NHRI's (nationale mensenrechteninstituten) bijdragen aan communicatie-gerichte onderwerpen, waarbij de uitwisseling van informatie centraal staat en men zodanig van elkaars praktijk kan leren.

lees verder
7aug2017

Internationale Transgenderrechtendag

Op 7 augustus staat het College stil bij de rechten van transgenders. Helaas worden transgenders regelmatig geconfrontreerd met discrimatie, belediging, bedreiging en geweld. Transgenders zijn mensen die zich niet of in mindere mate thuis voelen bij hun geboortegeslacht.

lees verder