Agenda

18jan2018

Rondetafelbijeenkomst Wet op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten

Op donderdag 18 januari organiseert de Hogeschool Utrecht en het Instituut voor Informatierecht een tafel-bijeenkomst. Daarin zullen de hoofdlijnen en aandachtspunten van de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) uiteengezet worden.

lees verder
19jan2018

Gastspreker tijdens bijeenkomst: 'Wat kunnen we als samenleving doen om ...

Op 19 januari organiseert gemeente Leerdam een vervolgbijeenkomst op de ondertekening van het Armoedepact. Door middel van deze bijeenkomst wil de gemeente Leerdam aansturen op een concrete samenwerking tussen partners, waardoor mensen sneller en beter ondersteund kunnen worden bij financiële problemen.

lees verder
25jan2018

Zitting 25 januari - Klacht over geslacht

Een vrouw stelt dat haar werkgever onderscheid maakt op grond van geslacht door haar te ontslaan omdat ze transgender is.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
25jan2018

Presentatie over knelpunten in het hoger onderwijs voor studenten met een bep...

Op donderdag 25 januari 2018 ondertekenen de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam een intentieverklaring ter bevordering van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In deze verklaring zijn een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen opgenomen.

lees verder