Administratief medewerker

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de belangrijke taak om mensenrechten onder de aandacht te brengen en te houden bij alle Nederlanders en om de bescherming en de naleving van die rechten in Nederland te bevorderen.

Als onafhankelijk mensenrechteninstituut zet het College zich in om de bewustwording van de mensenrechten te vergroten. Het College richt zich op burgers, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, de politiek en kwetsbare groepen waarvan de stem anders niet wordt gehoord. Dit doet hij onder andere door voorlichting, onderzoek en advies en het geven van individuele oordelen in discriminatiezaken. Als extra taak heeft het College voor de Rechten van de Mens vanaf medio 2016 het toezicht op het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD).

Als organisatie hechten we er veel waarde aan om een divers samengestelde organisatie te zijn, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren onze medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

De functie

Als administratief medewerker draag je zorg voor de administratieve voorbereiding en afhandeling van zaken door:

 • de dossiers te beheren door invoering van nieuwe zaken in het registratiesysteem en het bijhouden/completeren van dossiers;
 • binnenkomende telefoontjes te beoordelen, indien mogelijk zelf benodigde zaaksgebonden (procedurele) informatie te verstrekken of door te verwijzen naar de betrokken juridisch adviseur;
 • de procedurele termijnen te bewaken en de zittingsdatum te plannen in afstemming met collegeleden en juridisch adviseurs;
 • zelfstandig standaardcorrespondentie te voeren over praktische aangelegenheden met partijen die bij een zaak betrokken zijn (datum, plaats en tijd van de zitting; antwoord op procedurele vragen; verzoeken om extra informatie; afgifte van oordeel aan betrokkenen; e.d.);
 • tijdig relevante stukken te bezorgen bij collegeleden en juridisch adviseurs;
 • de opmaak van (concept) oordelen te verzorgen;
 • voorstellen te doen voor de verbetering van administratieve procedures om de hoofdtaak goed te kunnen verrichten en informatie (o.a. voor juridisch adviseurs en collegeleden) inzichtelijk te maken;
 • het zittingrooster te actualiseren;
 • afgedane zaken te archiveren.  

Functie-eisen

 • Administratief-juridische opleiding op minimaal MBO niveau
 • Kennis van de (uitvoering van) administratieve procedures en van de geautomatiseerde systemen waarin deze procedures zijn vastgelegd
 • Basiskennis van de Engelse taal en goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Zorgvuldig in het bewaken van de vereiste kwaliteit en procedures
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Vaardigheid in het plannen en organiseren van (onverwachte) administratieve werkzaamheden over uiteenlopende onderwerpen.

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 1832,67 en maximaal € 2519,37 bruto per maand (schaal 5 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren) op basis van 36 uur.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie dan kun je contact opnemen met Hennieta in ’t Veld-Wierdsma, eerste medewerker administratie. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Joyce van Dijk-Nieuwenbroek, P&O functionaris via telefoonnummer 030 - 8883888.

Sollicitatiewijze

Digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. Solliciteren kan tot 1 mei 2017.

Bijzonderheden

Wij zijn op zoek naar een administratief medewerker voor 24 uur in de week, het liefst verdeeld over vier of vijf werkdagen, bij voorkeur in elk geval op de maandag, woensdag en vrijdag.

Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. Invulling door middel van detachering behoort tot de mogelijkheden.