26 mei2014

College krijgt de A-status

A status

Ruim anderhalf jaar na de oprichting is het College voor de Rechten van de Mens beloond met de A-status. De accreditatie met de A-status komt van het internationale netwerk van mensenrechten instituten (ICC) en geeft de mogelijkheid tot schriftelijke en mondelinge inbreng bij vergaderingen en toezichthouders in VN-verband. Het betekent ook dat het College internationale erkenning krijgt dat het de kwaliteitsnormen voor mensenrechteninstituten, de Paris Principles van de Verenigde Naties naleeft. Hierdoor krijgt het College voor de Rechten van de Mens het volwaardig lidmaatschap van ICC, spreekrecht in vergaderingen van de VN Mensenrechtenraad en een grotere inbreng in ruimer VN-verband. Dat alles komt weer ten goede aan de toezichthoudende taak op de mensenrechten in Nederland.

Collegevoorzitter Laurien Koster: 'Dit is echt erkenning. De A-status laat zien dat we het werk goed aanpakken en dat de oprichtingswet aan de internationale afspraken voldoet. Al heeft het accreditatie comité nog wel een paar aanbevelingen voor verbetering. Daar zullen we natuurlijk ons best voor gaan doen.'

 

Paris Principles

De Paris Principles zijn in 1993 door de leden van de VN aangenomen en zijn de kwaliteitseisen waaraan  mensenrechteninstituten wereldwijd moeten voldoen. Instituten geaccrediteerd met de A-status hebben een breed mandaat om mensenrechten te beschermen, zijn onafhankelijk van de overheid, hebben een pluralistische samenstelling, voldoende middelen en onderzoeksbevoegdheden.

 

◀ Terug naar berichten