CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bestaat sinds 2002. De Commissie bekijkt of de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 en de Wet veiligheidsonderzoeken goed worden uitgevoerd. Daarbij toetst ze het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de AIVD of de MIVD?

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verrichten onderzoek in het kader van de nationale veiligheid. Zij beschikken daarbij over (bijzondere) bevoegdheden. Klachten over de activiteiten van deze diensten  worden behandeld door een onafhankelijke commissie, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Voor meer informatie over de procedure van klachtbehandeling zie www.ctivd.nl/klachtbehandeling

Ga naar website