Juridisch kader: In de zorg

SoortNaam
Nationaal
 • Grondwet (Art. 1, 10, 11, 15 en 22)
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • Wet medezeggenschap cliĆ«nten zorginstellingen
 • Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
VN-UVRM
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) (Art. 1, 2, 3, 5, 12 en 25)
VN-Verdragen
 • Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) (Art. 6, 7, 9, 10, 17, 19 en 26)
 • Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Art. 2 en 12)
 • Niet bindend, wel gezaghebbend: VN-Beginselen voor Ouderen
 • VN-verdrag handicap
Raad van Europa
 • Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) (Art. 2 - 5, 8, 9 en 14)
 • Europees Sociaal Handvest (ESH) (Art. 4, 11, 13, E)
 • Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (Biogeneeskundeverdrag) (Art. 3, 5-10)
Europese Unie
 • Handvest van de Grondrechten (Art. 1 - 4, 6, 7, 21 en 35)