Discriminatie op je werk

Op je werk kan je te maken krijgen met discriminatie. Bijvoorbeeld pesterijen op de werkvloer, je wordt afgewezen voor een sollicitatie omdat je te oud bent of je bent een arbeidsmigrant en krijgt lager betaald dan je collega.

Op de werkvloer

Hoe behandelt je leidinggevende je? Hoe gaan je collega’s met elkaar om? Worden er wel eens grappen gemaakt die jij als kwetsend ervaart? Discriminatie op het werk komt helaas regelmatig voor. Een groot deel van alle vragen die wij krijgen gaat hierover. Als werknemer heb je recht op een werkplek zonder discriminatie. Werkgevers zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze moeten jouw klachten over discriminatie dan ook zorgvuldig behandelen. En maatregelen nemen als dat nodig is. 

Lees meer

Gelijke lonen

Mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, moeten gelijk worden beloond. Dat is hun recht. Gelijk belonen betekent niet dat je voor hetzelfde werk precies hetzelfde loon moet krijgen als een collega van een ander geslacht. Er kunnen goede redenen zijn om iemand meer te betalen. Bijvoorbeeld omdat je collega meer werkervaring heeft. Is er echter geen goede verklaring voor het loonverschil tussen jou en je collega? Dan kan er sprake zijn van ongelijke beloning. En dus van discriminatie.

Lees meer

Bij je sollicitatie

Als sollicitant ben je uniek. Bijvoorbeeld omdat je een andere werkervaring of opleiding hebt dan de overige kandidaten. Dit soort factoren kunnen belangrijk zijn voor de baan waarnaar je solliciteert. Maar er zijn ook kenmerken die niet belangrijk zijn voor een functie. Denk aan persoonskenmerken zoals geslacht, religie, politieke overtuiging of een eventuele beperking. Word je op dit soort kenmerken afgewezen? Dan is er in veel gevallen sprake van discriminatie.

Lees meer

Als arbeidsmigrant

Als arbeidsmigrant uit de Europese Unie heb je dezelfde arbeidsrechten als een Nederlandse werknemer. In de praktijk gaat dit echter nog wel eens mis. De arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten zijn niet altijd goed geregeld.

Lees meer