Contact

Ben je gediscrimineerd of heb je een vraag over mensenrechten? Wil je weten of je met je klacht bij ons terecht kunt of wil je eerst weten of er nog andere oplossingen zijn. Je kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in verband met het coronavirus enkele maatregelen getroffen. Dit betekent dat het College zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen werkt. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en het oordelenproces. Vanaf 8 mei zal het College weer zittingen laten doorgaan, fysiek of digitaal. Eventueel wordt de zaak schriftelijk voortgezet.

De maatregelen op een rij

 • De zittingen worden vanaf 8 mei fysiek of digitaal voortgezet. In sommige gevallen wordt de zaak schriftelijk afgehandeld.
 • Bij deelname aan een fysieke zitting worden alle geldende RIVM-richtlijnen opgevolgd om ieders veiligheid te garanderen.
 • Voor het organiseren van een digitale zitting gebruiken wij een video app. Om te kunnen deelnemen aan een digitale zitting heb je zelf geen account nodig. Het College stuurt je een uitnodiging voor een digitale zitting per e-mail. Ook is er een handleiding voor de installatie en gebruik van deze app beschikbaar.
 • Voor het telefonisch spreekuur geldt dat wij tussen 10.00 en 16.00 bereikbaar zijn via 030 - 888 38 88 (optie 1)
 • Het gebouw is slechts beperkt toegankelijk en publiek is niet toegestaan.

Verzoek om een oordeel

Het College beperkte zich voorheen tot het in behandeling nemen van (zeer) urgente situaties. Deze maatregel vervalt. Dus alle verzoeken om een oordeel worden weer in behandeling genomen. Wel vragen we je rekening te houden met het feit dat het doorloopproces langer kan duren.

Wil je een verzoek om een oordeel indienen, dan kun je dit doen via het online meldformulier. Heb je andere vragen aan het College, neem dan contact op via: info@mensenrechten.nl

Als je onlangs een verzoek om een oordeel bij het College hebt ingediend, nemen medewerkers van het College contact met je op over de behandeling van je verzoek.

Behandeling van je zaak

Het College bekijkt per zaak welke behandeling van het verzoek om een oordeel het meest geschikt is. Dit betekent dat het College voor elke zaak afzonderlijk zal besluiten of een fysieke (met inachtneming van de RIVM-richtlijnen) of digitale zitting zal worden gehouden, of dat een schriftelijke voortzetting passend is. Je wordt hierover geïnformeerd per brief of per e-mail.

Als je zaak al ingepland was voor een zitting en is verdaagd als gevolg van de maatregelen zullen we contact met je opnemen met betrekking tot het door het College in jouw zaak genomen besluit. Dit kan even duren, we vragen hiervoor je geduld.

Een fysieke zitting: welke maatregelen neemt het College en waar moet ik op letten?

Het College heeft maatregelen getroffen om de locatie coronabestendig te maken en verspreiding van het virus te voorkomen. Ook plannen wij zittingen niet kort op elkaar, om opeenhoping van mensen binnen het pand van het College te voorkomen.

Van deelnemers vragen wij dat zij:

 • Bij binnenkomst de handen wassen;
 • Bij voorkeur met niet meer dan drie mensen naar de zitting komen;
 • Thuisblijven als zij zich ziek voelen of verkoudheidsklachten hebben (neem dan contact op met het College)

Publiek is momenteel niet welkom.

Heb je vragen? Neem dan contact met de administratie, bereikbaar via het e-mailadres administratie@mensenrechten.nl. Vergeet niet je zaaknummer te vermelden.

Een digitale zitting: hoe werkt dat?

Voor het organiseren van een digitale zitting maken wij gebruik van een video app. Het College stuurt je een uitnodiging voor een online zitting per e-mail. Je kunt deelnemen met uw computer of smartphone. Het is niet toegestaan is om een zitting op te nemen.

Schriftelijke voorzetting

Als je zaak zich leent voor schriftelijk voorzetting dan word je hierover geïnformeerd. Daarbij zal ook nader worden gespecificeerd of nadere stukken en/of nadere antwoorden van partijen noodzakelijk zijn of dat het College voldoende geïnformeerd is om tot een oordeel te komen.

Als er al een zitting is geweest

Het College doet er alles aan om de oordelen in de zaken waarin een zitting hebben plaatsgevonden op de toegezegde data aan verzoekers en verweerders toe te zenden. Mocht dat niet lukken, dan ontvangen partijen daarvan tijdig bericht. De oordelen worden zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website van het College.

Telefonische bereikbaarheid

Het telefonisch spreekuur is bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur via 030 – 888 38 88 (optie 1). Als een medewerker in gesprek is, dan kun je een terugbelverzoek inspreken. Medewerkers van het College doen dit zo snel mogelijk, maar vanwege de vele verzoeken, lukt dat niet altijd direct. We vragen hiervoor je begrip.

Persvoorlichting

Ben je journalist en heb je een persvraag, interviewverzoek of wil je een zitting bijwonen? Neem contact op met een van onze persvoorlichters via: +316 29 60 59 65.

De zittingen zijn openbaar. Om de privacy van de belanghebbenden en het publiek te waarborgen is voor het bijwonen van een zitting de persrichtlijn van het College van toepassing.

  Adresgegevens

  Kleinesingel 1-3
  3572 CG Utrecht
  Postbus 16001
  3500 DA Utrecht

  T (030) 888 38 88 of vanuit het buitenland +31 30 888 38 88
  F (030) 888 38 83 of vanuit het buitenland +31 30 233 32 39

  Route naar het College voor de Rechten van de Mens

  Sociale media

  Wil je op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen, volg ons dan via de sociale media:

  Parkeren

  Je kunt parkeren op de openbare weg, bijvoorbeeld aan de overkant van het College langs het Griftpark is een klein parkeerterrein (Let op! Dit is betaald parkeren). Ben je in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, dan is er voor de entree een invalideparkeerplaats beschikbaar.

  Openbaar Vervoer

  Het College is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor recente informatie kun je 9292 raadplegen.

  Sfeerbeeld van brochurerek

  Persvoorlichting

  Ben je journalist en heb je een persvraag, interviewverzoek of wil je een zitting bijwonen? Neem contact op met een van onze persvoorlichters.

  Contactgegevens persvoorlichting

  Discriminatie melden of oordeel aanvragen

  Als je mogelijk te maken hebt gehad met discriminatie kan je dit bij het College melden. Als je een melding doet wordt deze standaard anoniem geregistreerd. Wel hebben we een mailadres of telefoonnummer nodig om contact met je te kunnen opnemen. Als je direct een oordeel aan het College wil vragen over een mogelijk geval van discriminatie kan dit ook online met het discriminatie meldformulier. In dat geval hebben we wel contactgegevens nodig.

  Zitting bijwonen

  Om te komen tot een uitspraak vindt een openbare zitting plaats. In de zittingsagenda vind je een overzicht van de geplande zittingen. Als je hierbij aanwezig wilt zijn is het noodzakelijk om je aan te melden.

  Training of lezing?

  Wij bieden trainingen over diverse mensenrechtenkwesties en de leden van het College kunnen een lezing geven over een specifiek onderwerp. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen.

  Een persoon die op een roltrap omhoog staat met op de voorgrond camera's.

  Privacyreglement

  Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  Privacyreglement
  Sfeerbeeld raam College voor de rechten van de mens bij tekst over klachtenregeling

  Als je een klacht over het College hebt

  Wij proberen in ons contact en samenwerking met jou zorgvuldig te handelen. Maar soms gaat het weleens mis. Als we er niet met elkaar uitkomen, kun je gebruikmaken van onze klachtenregeling.

  Bekijk hier onze klachtenregeling