Als zorgprofessional

Als zorgprofessional doe je er alles aan om menswaardige zorg te verlenen. Dat is van groot belang vanuit mensenrechten: de waardigheid van patiënten en cliënten staat voorop.

Mensenrechten en langdurige zorg

Bij mensenrechten in de langdurige zorg gaat het vaak om waardigheid. Door waardige zorg te verlenen draag je als zorgprofessional bij aan de bescherming van de mensenrechten van de cliënt. Waardige zorg betekent onder andere dat je elke cliënt of patiënt eigen keuzes laat maken en zelf laat bepalen hoe hij of zij leeft. Dat doe je bijvoorbeeld als je het respecteert dat een cliënt niet elke dag helemaal gewassen wil worden. Ook cliënten die gedeeltelijk wilsbekwaam zijn, hebben het recht eigen keuzes te maken. Zijn de wensen en voorkeuren niet meer vast te stellen? Dan is het van belang deze zo goed mogelijk te achterhalen en te begrijpen. Bij mensenrechten en langdurige zorg spelen nog meer mensenrechten. Als je op de deur van de kamer klopt – en wacht op antwoord – dan houd je rekening met de privacy van de cliënt.

Wil je je hier verder in verdiepen? Het College heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van mensenrechten voor ouderen in verpleeghuizen. Het heeft ook onderzocht hoe de mensenrechten in de praktijk worden nageleefd. Dit onderzoek ‘De cliënt centraal. De betekenis van mensenrechten voor ouderen in verpleeghuizen’ is gepubliceerd in februari 2016.