HR Adviseur (m/v), College voor de Rechten van de Mens (zwangerschapsvervanging)

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar een tijdelijke HR Adviseur in verband met zwangerschapsvervanging.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor o.a.: de naleving van kwaliteit en de uitvoering van het HRM beleid. Je ziet toe op juiste en tijdige invoer van mutaties m.b.t. in- door- en uitstroom. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de informatievoorziening binnen het College voor de Rechten van de Mens. Je adviseert leidinggevenden inzake vraagstukken op het gebied van HRM. Ook ondersteun je de directie en het managementteam inzake personeel- en organisatieontwikkeling. In samenspraak met de Adviseur Financiën lever je een bijdrage aan de (meerjaren-) begroting, tevens lever je input aan het hoofd stafafdeling bedrijfsvoering voor het jaarplan en het jaarverslag. Je voert controleonderzoeken uit conform het basiscontroleplan en hebt toezicht op de administratie en het personeelsbeheer, waarover je rapporteert en adviseert.

Je werkt nauw samen met de HR medewerker die belast is met de operationele en beheersmatige HR taken.

Functie-eisen:

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en een afgeronde, relevante opleiding met (minimaal 5 jaar) aantoonbare werkervaring als HR professional. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en beschikt dus over goede sociale- en communicatieve vaardigheden. Als persoon ben je zelfstandig, accuraat, weet je met overtuigingskracht te operen, heb je gevoel voor verhoudingen en kun je omgaan met vertrouwelijke gegevens.

College voor Rechten van de Mens:

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de belangrijke taak om mensenrechten onder de aandacht te brengen en te houden bij alle Nederlanders en om de bescherming en de naleving van die rechten in Nederland te bevorderen.

Als onafhankelijk mensenrechteninstituut zet het College zich in om de bewustwording van de mensenrechten te vergroten. Het College richt zich op burgers, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, de politiek en kwetsbare groepen wiens stem anders niet wordt gehoord. Dit doet zij onder andere door voorlichting, onderzoek en advies en het geven van individuele oordelen in discriminatiezaken.

Als organisatie hechten we er veel waarde aan om een divers samengestelde organisatie te zijn, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren onze medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

Bijzonderheden:

Het betreft een functie voor 4 dagen per week over de periode 1 juli 2018-13 december 2018. We geven de voorkeur aan invulling via detachering.

Meer informatie is op te vragen bij Joyce van Dijk-Nieuwenbroek via j.van.dijk@mensenrechten.nl of 030-8883888.