Junior communicatieadviseur

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. 

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN Verdrag Handicap.

De organisatie hecht veel waarde aan diversiteit, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren onze medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

Het team communicatie en externe betrekkingen is verantwoordelijk voor de externe communicatie, het relatiemanagement en het bewaken van de positioneringsdoelstellingen. Daarnaast werkt het team intensief aan de zichtbaarheid van het College. Team communicatie en externe betrekkingen is onderdeel van de afdeling Onderzoek en Advies. Deze afdeling houdt op hoofdlijnen zicht op ontwikkelingen binnen het gehele mensenrechtenveld. Er dient snel te worden ingespeeld op externe ontwikkelingen. Daarvoor is het noodzakelijk om (snel) onderzoek te doen op het gebied van de mensenrechten. Daarbij gaat het vooral om de mate waarin mensen in Nederland in staat zijn hun mensenrechten te genieten in het leven van alledag. Door dit onderzoek wordt duidelijk waar Nederland staat in termen van internationale en nationale mensenrechtenverplichtingen

De functie:

Als junior communicatieadviseur maak je deel uit van het team communicatie en externe betrekkingen. Dit team is verantwoordelijk voor de externe communicatie, het relatiemanagement en het bewaken van de positioneringsdoelstellingen. Daarnaast werkt het team intensief aan de zichtbaarheid van het College bijvoorbeeld door middel van (social media) campagnes, pr rondom rapporten en de website.

Je werkt als junior adviseur samen met deskundigen binnen het College, meestal in teams die bestaan uit inhoudelijk deskundigen en communicatie-experts. Je beheert alle onlinekanalen van het College. Daarnaast ben je ondersteunend als allround adviseur bij mediacontacten en campagnes en geef je pro-actief adviezen. Je bent constant op zoek naar mediakansen en onderhoudt contact met media. Je bent betrokken bij persberichten, en begeleid je persbezoeken. Samen met het team bewaak je de eenduidigheid in communicatie. Verder leg je de verbindingen tussen de inzet van klassieke media, relatiemanagement en communicatie gericht op influencers en opiniemakers.

Functie-eisen:

Het College zoekt een enthousiaste communicatieadviseur met academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met enige ervaring in een vergelijkbare functie. De kandidaat is iemand die:

  • goed thuis is op het gebied van online media;
  • kennis en ervaring heeft met social media en andere nieuwe media;
  • sterk is in het proactief op zoek gaan naar mediakansen;
  • een goede inschatting kan maken van het krachtenveld rondom een mensenrechteninstituut;
  • gevoel heeft voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
  • een netwerker/bruggenbouwer is met gevoel voor proces;
  • weet hoe een organisatie haar producten in de markt kan zetten;
  • weet hoe je doelgroepen kunt vinden en hoe je ze vervolgens effectief benadert;
  • goed kan samenwerken en schakelen met collega’s uit verschillende disciplines en in uiteenlopende rollen.

Verder heb je een hands-on mentaliteit, ben je flexibel, kun je goed werken onder tijdsdruk en beschik je over uitstekende communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 2554,64 en maximaal € 4106,12 bruto per maand (schaal 10 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren) op basis van 36 uur.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie dan kun je contact opnemen met Leonne v.d. Ven, teamleider communicatie en externe betrekkingen a.i. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Sylvana Derksen, HR adviseur a.i.. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 - 8883888.

Bijzonderheden

Het betreft een functie van 36 uur. De functie betreft een tijdelijke functie met uitzicht op een vaste aanstelling. Graag digitaal solliciteren via sollicitatie@mensenrechten.nl Solliciteren kan tot en met 28 juni 2018.