(Juridisch) Medewerker Frontoffice

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de belangrijke taak om mensenrechten onder de aandacht te brengen en te houden bij alle Nederlanders en om de bescherming en de naleving van die rechten in Nederland te bevorderen.

Als onafhankelijk mensenrechteninstituut zet het College zich in om de bewustwording van de mensenrechten te vergroten. Het College richt zich op burgers, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, de politiek en kwetsbare groepen wiens stem anders niet wordt gehoord. Dit doet zij onder andere door voorlichting, onderzoek en advies en het geven van individuele oordelen in discriminatiezaken.

Als organisatie hechten we er veel waarde aan om een divers samengestelde organisatie te zijn, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren onze medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

De functie

Als medewerker Frontoffice bij het College heb je een diverse en afwisselende functie.

Je staat dagelijks burgers, instanties en professionals te woord aan de telefoon en beantwoordt mail. Je probeert de (verborgen) juridische vraagstelling te achterhalen. Je adviseert de beller of mailer met betrekking tot zijn vraag of verwijst hem door naar andere instanties. Tevens beantwoordt je waar mogelijk de vragen op het terrein van de mensenrechten en schetst het juridisch kader daarvan. Je maakt hierbij gebruik van de beschikbare hulpbronnen en/of handboeken. Indien nodig, vraag je nader advies aan de juridisch medewerker en/of beleidsmedewerker.

Een groot deel van de bij de Front Office binnenkomende vragen heeft betrekking op het gelijkebehandelingsrecht. Je wordt ingeschakeld bij de voorfase: naast het beantwoorden van vragen op het gebied van discriminatie beoordeel je of de zaak zich leent voor het oordelenproces. Je legt de procedure uit en de voorwaarden die gelden voor een inbehandelingname van een verzoek om een oordeel. Je schrijft, als het nodig is, een brief om uit te leggen dat een verzoek om een oordeel buiten het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving valt.

Je registreert de gegevens voortkomende uit de contacten per telefoon en e-mail in een database, je beoordeelt en analyseert binnenkomende vragen, verzoeken of klachten en je rapporteert gevraagd en ongevraagd relevante signalen hieruit naar de organisatie.

Incidenteel kun je meewerken aan specifieke projecten of werkgroepen binnen de organisatie of je behandelt inhoudelijk een verzoek dat leidt tot een oordeel.

Daarnaast onderhoud je contacten met andere organisaties die zich bezig houden met discriminatie of andere mensenrechten, zoals anti-discriminatie voorzieningen in gemeentes. Je geeft tevens presentaties aan studenten, scholieren, internationale delegaties, professionals en werkt mee aan mensenrechteneducatie.

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde WO juridische opleiding. Je beschikt over enige relevante ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving op het gebied van mensenrechten in de volle breedte. Je hebt een dienstverlenende en klantvriendelijke instelling en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt ruime ervaring in het telefonisch te woord staan van personen/klanten. Je kunt daardoor met de verschillende emoties van de beller omgaan. Je bent in staat in heldere en eenvoudige formuleringen vragen van burgers te beantwoorden, zowel mondeling als schriftelijk.

Je bent in staat om trends te signaleren en urgente signalering direct door te spelen naar de relevante personen binnen de organisatie. Je bent in staat je werk goed te plannen en te organiseren en je beschikt over een zelfstandige en proactieve werkhouding.

Competenties

  • Oordeelsvorming
  • Integriteit
  • Klantgerichtheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Samenwerken
  • Plannen en organiseren
  • Leervermogen

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 2.519,37 en maximaal € 4.049,43 bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 10 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren).

Bijzonderheden

Deze functie is per 1 juni 2017 beschikbaar voor 36 uur per week. De functie is tijdelijk voor een jaar.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie, dan kun je contact opnemen met mevrouw N. Rakraki, medewerker Frontoffice. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met mevrouw J. van Dijk-Nieuwenbroek, P&O functionaris. Beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer 030 - 8883888.

Sollicitatiewijze

Bij voorkeur digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. Solliciteren kan tot en met 23 april 2017.