M. (Mariam) Chébti

M. (Mariam) Chébti is plaatvervangend collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens.

Opleiding

 • 2009-2010 Georgetown University Law School: LL.M. in International Legal Studies (with distinction)
 • Zomer 2009 Georgetown University Law School: Summer course Foundations of American Law and Legal Education
 • Zomer 2007 The Hague Academy of International Law: Summer course Public- and Private International Law
 • Zomer 2004 Nederlands Instituut voor Academische Studies in Damascus: Summer course Arabisch voor gevorderden
 • 2001-2002 Nederlandse Orde van Advocaten: Beroepsopleiding Advocatuur
 • 1999-2000 University of Cambridge: LL.M. in Public International Law  
 • 1993-1999 Universiteit Utrecht: Nederlands Recht, privaatrecht en Economisch Publiek-  en Bedrijfsrecht)                                                         
 • 1997-1998 University of Cambridge:  Examination in Law for European Students

Werkervaring

 • 2010-heden Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (Civiel) (Specialisaties: Verbintenissenrecht, Overheidsaansprakelijkheid, Internationaal Publiekrecht, Europees recht, Internationale en Europese mensenrechten (met name EVRM), Personen- en Familierecht)
 • 2004-2009 Hoge Raad der Nederlanden: Medewerker Wetenschappelijk Bureau ( Civiel)
 • 2001-2004 De Brauw Blackstone Westbroek te Den Haag: Advocaat (Public Law en Arbitration & Litigation)
 • 2000-2001 Stibbe Simont Monahan Duhot te Amsterdam: Student-stagiare op de sectie Corporate Litigation

Nevenactiviteiten

 • 2014-heden  Liaison-officer voor de Hoge Raad bij het Benelux- Gerechtshof 
 • 2008-heden  Liaison-officer voor de Hoge Raad bij de European Commission for democracy through law (Venice Commission)
 • 2007-heden Redactiewerkzaamheden ten behoeve van de publicatie van de  uitspraken van het EHRM in RvdW en de NJ voor Kluwer
 • 2007-heden Voorzitter van het College van Beroep voor de examens en voorzitter van de Geschillenadviescommissie van de Haagse Hogeschool 

Publicatielijst                                    

 • WPNR 2015/7087, ‘Misbruik van procesrecht door advocaten, rechterlijke terughoudendheid en het recht op toegang tot de rechter gewaarborgd in art. 6 EVRM.’
 • FJR 2015/29,  ‘Ambtshalve rechterlijke beoordeling van de rechten van het kind voortvloeiend uit artikel 8 EVRM?’
 • Trema 2015/2, ‘Toegang tot de rechter: Bezuinigingen op de rechtspraak in strijd met Europese rechtsstatelijke beginselen?’
 • NJB 2014/2110, ‘Het fundamentele recht van vrouwen op respect voor hun autonomie over lichaam en geest: Oost, west, nergens best?’
 • WB Bundel ‘Wetenschappelijk Bijdragen’ (2014), ‘rechterlijke toetsing aan een ieder verbindende internationale verdragsbepalingen’
 • NJB 2014/247, ‘Het systeem van universele mensenrechten en de sharia: Een gegeven, een utopie of een contradictio in terminis?’
 • MvV 2009/2, ‘Botsende grondrechten, in het bijzonder op internet.’
 • Bb 2008/69, 'Volgt medezeggenschap de formele of feitelijke zeggenschap in een onderneming?
 • Bb 2008/51, ‘Fictieve bestuurdersaansprakelijkheid?’
 • Bb 2007/18, 'Particuliere of bedrijfsmatige borg?'