Medewerker Personeel & Organisatie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de belangrijke taak om mensenrechten onder de aandacht te brengen en te houden bij alle Nederlanders en om de bescherming en de naleving van die rechten in Nederland te bevorderen.

Als onafhankelijk mensenrechteninstituut zet het College zich in om de bewustwording van de mensenrechten te vergroten. Het College richt zich op burgers, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, de politiek en kwetsbare groepen waarvan de stem anders niet wordt gehoord. Dit doet hij onder andere door voorlichting, onderzoek en advies en het geven van individuele oordelen in discriminatiezaken. Als extra taak heeft het College voor de Rechten van de Mens vanaf medio 2016 het toezicht op het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD).

Als organisatie hechten we er veel waarde aan om een divers samengestelde organisatie te zijn, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren onze medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

De functie

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar een medewerker Personeel en Organisatie (P&O).

Als medewerker P&O ondersteun je de P&O-functionaris in alle voorkomende werkzaamheden. Denk hierbij aan de administratieve afwikkeling van aanstellingen, ontslag, wijzigingen in aanstelling, opleidingen, inhuur van uitzendkrachten, dossierbeheer, archivering, etc.

Je biedt ondersteuning bij de diverse werving- en selectietrajecten en ben je het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers omtrent het personeelsinformatiesysteem P-Direkt.

Daarnaast verwerk je alle voorkomende mutaties met betrekking tot in-, door- en uitstroom in P-Direkt, draag je zorg voor de verzuimregistratie en verzorg je de controlerapportages uit P-Direkt.

Functie-eisen

Je hebt een proactieve en resultaatgerichte instelling. Je bent gewend om snel te schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Je werkt zelfstandig en accuraat.

Je beschikt over:

  • MBO/HBO werk- en denkniveau;
  • actuele kennis van en ervaring op het gebied van P-Direkt;.
  • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;.
  • ervaring op het gebied van P&O-gerelateerde ondersteunende werkzaamheden.

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 1221,79 (schaal 5 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren) en maximaal € 1761,60 bruto per maand (schaal 6 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren) op basis van 24 uur.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie of over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Joyce van Dijk-Nieuwenbroek, P&O functionaris via telefoonnummer 030 - 8883888.

Sollicitatiewijze

Digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl.

Bijzonderheden

De functie wordt opengesteld voor de duur van een half jaar met eventuele mogelijkheid tot verlenging. We geven de voorkeur aan invulling middels detachering.