Mr. C.A. (Stans) Goudsmit

Stans Goudsmit was jarenlang advocaat met vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht als specialisme. De bescherming van de mensenrechten van haar cliënten maakte een belangrijk deel uit van haar functie. Twaalf jaar lang was zij lid van de Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden (2001-2013). Zij was lid van de Commissie Gelijke Behandeling en tot 2017 lid van het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is zij buurtbemiddelaar in de gemeente Utrecht.