Activiteiten in kader van Internationale Vrouwendag 2021

Rond 8 maart vinden er tal van (vooral online) activiteiten plaats, van landelijke overheid, gemeenten en universiteiten tot bedrijven, vakbonden en expertorganisaties. We zetten er een aantal bijeenkomsten die nog gaan komen op een rij.

 

 

 

 

 

 

‘Unboxing gender’

Symposium Universiteit Utrecht over hokjesdenken, stereotypen en gendervooroordelen.

Met o.a. om 12 uur een keynote lezing van prof. Dr. Belle Derks over het systeem van ongelijkheid op de werkvloer en dr. Mara Yerkes over Corona en genderongelijkheid. Maandag 8 maart, hele dag

Webinar over leiderschap m/v/x

CNV Connectief en Global Women Leadership

Nederlandse vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in topfuncties in de politiek, het bedrijfsleven en vakbonden. Wat is daar de impact van? Met Julia Wouters, Claudia Hopman en Anneke Westerlaken. Maandag 8 maart, 19.00 uur.

Vrouwen in de frontlinie

Netwerk Vrouwen FNV zet vrouwen die in de frontlinie werken in het zonnetje en trakteert hen op een inspirerende workshop en een politiek debat. Maandag 8 maart, 13.00 uur. 

Webinar MKB Den Haag: invloed met impact

Haagse (online) viering internationale vrouwendag, met o.a.  Kamervoorzitter Khadija Arib en muziek van het Residentieorkest.

Thema’s op dit event zijn onder meer: De weg naar diversiteit in jouw organisatie, de positie van de vrouwen in de samenleving, moederschap, het belang van het onderwijs, hobbels en uitdagingen op het pad naar succes en de kracht van feminien en masculien leiderschap. Maandag 8 maart, 11.00-13.00 uur.

Universiteit Amsterdam

Zoomlezing over Meidenwerk

Over een methodiek binnen het jongerenwerk dat zich specifiek richt op meiden (10-23 jaar) die opgroeien in kwetsbare situaties. Maandag 8 maart, 19.30-20.30.

Symposium vrouwelijk leiderschap in de sport

Landelijk Netwerk vrouwen in de sport

Met workshops uitreiking van vrouw en sportprijs. Maandag 8 maart, 18.45-20.35.

PWC: Women of Tomorrow

Openbare, digitale lunchlezing (12-13) en borrel (16-17)

Over de kracht van diversiteit Maandag 8 maart.

Verkiezingsdebat voor een gelijkwaardig NL

Bureau Clara Wichmann in samenwerking met Stem op een vrouw, Lilith, Women Inc.,Women’s March Nederland, I’m Speaking enPakhuis de Zwijger.

Ga zo goed mogelijk voorbereid het stemhokje in. Vrouwelijke kandidaten van verschillende partijen komen hun standpunten verdedigen. Dinsdag 9 maart, 18.30 uur.

Nederlandse Vrouwenraad

Women on boards. Let's talk pipeline

Hebben we quota nodig om gelijke representatie te bereiken? Europarlementarier Samira Rafaela gaat in gesprek met 4 topvrouwen. Woensdag 9 maart, 16.00 uur.