12 december spreekt voorzitter Adriana van Dooijeweert over de meerwaarde van mensenrechten in het openbaar bestuur tijdens een symposium bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.