Adriana van Dooijeweert - voorzitter

Portretfoto van voorzitter Adriana van Dooijeweert

"Ik ben nog af en toe actief als rechter-plaatsvervanger en behandel dan vreemdelingenzaken en zaken van mensen die onvrijwillig worden opgenomen in een psychiatrische inrichting. Daar spelen mensenrechten een belangrijke rol. Ook bij de oordelen die het College geeft naar aanleiding van klachten van mensen die zich gediscrimineerd voelen, zitten zaken die me raken. Ik vind het heel boeiend om naast die oordelende taak van het College, me ook bezig te houden met het brede palet aan mensenrechten waar we onderzoek naar doen en advies over geven."

Adriana is sinds 1 september 2015 voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Hiervoor was zij voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Ze is bijna dertig jaar werkzaam geweest als rechter en coördinerend vicepresident in verschillende sectoren van de rechtbanken in Den Bosch en Den Haag. Tegenwoordig is van Dooijeweert onder andere lid van de Raad van Advies van de Migration Law Clinic, van de redactieraad van het tijdschrift Asiel & Migrantenrecht en lid van Subcommittee on Accreditation van GANHRI, de globale koepelorganisatie van Mensenrechten Instituten.

Je kunt Adriana benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van haar specialisaties:

  • Vreemdelingen, vluchtelingen, migranten en etnische minderheden;
  • Deals met derde landen over vluchtelingen (met Commissie Meijers);
  • De jaarlijkse rapportage “Mensenrechten in NL” 2017; en haar rol bij ENNHRI

Mail Adriana ▸