10 december Dag van de Mensenrechten

- vr. 6 jul

De Dag van de Mensenrechten wordt ieder jaar gevierd op 10 december. Dan staat de wereld stil bij mensenrechten: 30 rechten die iedereen heeft omdat wij mens zijn. Diverse organisaties organiseren op 10 december activiteiten om mensenrechten onder de aandacht te brengen.

Waarom deze dag?

Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) aan. In 1950 nodigde de Algemene Vergadering alle aangesloten landen uit om deze gebeurtenis jaarlijks op 10 december te vieren.

Wat doet het College dit jaar?

Het College pleit voor meer kennis van en oefenen met mensenrechten. Het College draagt hier deze week aan bij door mensenrechtenlessen te geven aan 40 schoolklassen door heel Nederland. Dit is een eerste stap zijn om mensenrechten in ons onderwijs en in ons denken te verankeren. Daadwerkelijk meer kennis van mensenrechten vereist een structurele aanpak. Daarnaast brengt het College mensenrechten in beeld door middel van een campagne op 10 december. De campagne bestaat uit meerdere stellingen verwerkt in een quiz zodat iedereen zijn mensenrechtenkennis kan testen.