4e Landelijke Bildungsconferentie over Bildung en Burgerschapsvorming

- wo. 4 jul

Op zaterdag 3 februari vindt de landelijke Bildungsconferentie plaats over Bildung en Burgerschapsvorming. Hoe leid je als docent kritische burgers op?

Op die dag worden ook verschillende workshops gegeven. Het College draagt hieraan bij door een workshop te verzorgen over Bildung en Burgerschap in het kader van het kinder- en mensenrecht op goed onderwijs.

Meer informatie: