Bedrijfsleven en mensenrechten

- vr. 6 jul

Op woensdag 5 maart van 17.00 tot 19.30 uur vergadert de vaste Tweede Kamer-commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op de agenda staat onder meer het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten.

Het College bereidde een reactie op het Nationaal Actieplan voor en stuurde deze op 28 februari naar de betrokken ministers en Tweede Kamerleden.

De commissievergadering is in de Tweede Kamer (Thorbeckezaal). U kunt het daar bijwonen, maar u kunt het ook via livestream volgen.