Bezoek Poolse/Oekraïense Rechters aan College voor de Rechten van de Mens

Op 19 september bezoekt een delegatie van Poolse en Oekraïense rechters het College voor de Rechten van de Mens. Dit bezoek is georganiseerd vanwege het ‘Bridge to Liberation’ evenement: op vrijdag 20 september wordt in Arnhem herdacht dat het 75 jaar geleden is dat de slag van Arnhem plaatsvond (Operation Market Garden). Poolse soldaten hebben in die strijd gevochten voor een spoedige bevrijding van Europa.

Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt de delegatie in Utrecht om in gesprek te gaan over het werk van het College en hoe Nationale Mensenrechten Instituten op Europees en globaal niveau samenwerken. Collegelid Nicola Jägers en Ineke Boerefijn, coördinator beleid van het College, ontvangen de delegatie.

Meer informatie over Bridge to Liberation.