College voor de Rechten van de Mens bij zitting VN-Mensenrechtencomité

- di. 2 jul

Het College voor de Rechten van de Mens geeft op 1 juli een toelichting aan het VN-Mensenrechtencomité over de situatie van burgerrechten en politieke rechten in Nederland.

Het comité houdt toezicht op de naleving van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Landen die partij zijn bij het Verdrag moeten elke vijf jaar een rapport indienen bij het Comité.

Nederland heeft in 2018 zijn vijfde rapport ingediend bij het Comité en de Nederlandse regering gaat 1 en 2 juli 2019 in gesprek met het Comité over de situatie van burgerrechten en politieke rechten in Nederland.

Als Nationaal Mensenrechteninstituut rapporteert het College over de naleving van verdragen zoals het IVBPR. Tijdens de bijeenkomst geeft Collegelid John Morijn een toelichting op het rapport van het College.

Alle informatie over het VN-Mensenrechtencomité en ingediende stukken voor de zitting op 1 en 2 juli vind je op de site van het Comité.