Collegelid John Morijn bij tiende verjaardag EU Handvest Grondrechten

Elke EU-burger heeft fundamentele rechten. Die liggen vast in het EU Handvest Grondrechten.

In het Handvest staan rechten opgesomd zoals waardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het Handvest bestaat tien jaar en om dat te vieren organiseert de Europese Commissie een conferentie. Collegelid John Morijn zal aanwezig zijn bij deze conferentie. 

Tijdens de conferentie staat de vraag centraal hoe het Handvest met de hulp van de hele handhavingsketen en met name de nationale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en verdedigers van rechten, een zinvol onderdeel van het dagelijks leven kan worden. 
 
Lees meer over de conferentie van de Europese Commissie.