Collegelid John Morijn spreekt tijdens NJCM-seminar over 10 jaar EU-grondrechtenhandvest

- do. 16 jan

Het Handvest van de Grondrechten van de EU bestond in december 2019 precies 10 jaar. Tijdens een seminar reflecteert het NederlandseJuristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) op de vraag wat het Handvest betekent voor burgers en wat de toegevoegde waarde van het Handvest is voor de Nederlandse rechtspraktijk.

Volgens de Europese Commissie wordt nog niet optimaal gebruik gemaakt van het Handvest. Slechts vier op de tien burgers zou van het Handvest hebben gehoord en slechts één op de tien weet echt wat het is. De meerderheid zou graag beter worden geïnformeerd over de rechten van het Handvest en over waar zij terecht kunnen als deze rechten worden geschonden. De nationale autoriteiten, waaronder rechtbanken en (decentrale) overheden, moeten het Handvest toepassen bij de uitvoering van EU-wetgeving. 

  Discussie

  Collegelid Joh Morijn reflecteert op een aantal zaken die een goede praktische toepassing van het Handvest in Nederland nu nog bemoeilijken en daarmee de potentie van dit mensenrechtendocument nog onvoldoende aanboren. Morijn draagt en hiervoor enkele oplossingsrichtingen aan.

  Tijdens het seminar wordt verder ingegaan op de volgende vragen:

  • Waarin onderscheidt het Handvest zich van het EVRM en de Grondwet?
  • In hoeverre is het Handvest van toegevoegde waarde voor de Nederlandse rechtspraktijk of moet dit zich nog uitwijzen?
  • Wat zou er in de rechtspraak, wetgeving en/of beleid moeten veranderen om de betekenis van het Handvest (verder) te optimaliseren zodat het ook dichter bij de burger komt te staan? 

  Sprekers

  Naast Morijn spreken Aniel Pahladsingh, Else Weijsenfeld, en Paul van Sasse van Ysselt. Pahladsingh is EU-jurist bij de Raad van State, plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en plaatsvervangend lid bij het College voor de Rechten van de Mens. Wijsenveld is advocaat en gespecialiseerd in sociaal-economische rechten en kinderrechten. Van Sasse van Ysselt is coördinator cluster grondrechten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en onderzoeker bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht aan de VU Amsterdam spreken.

  De voorzitter van het NJCM, Monique Steijns leidt het gesprek.

  Lees meer over dit seminar