Collegelid Mariam Chébti geeft workshop tijdens Kinderrechtenconferentie

Collegelid Mariam Chébti geeft een workshop over de processuele drempels bij de toepassing van kinderrechten in juridische procedures. Ze doet dit tijdens een conferentie over kinderrechten in Den Haag.

De Haagse Hogeschool organiseert de conferentie  omdat het VN-Kinderrechtenverdrag woensdag 20 november dertig jaar bestaat. Tijdens de conferentie wil de Hogeschool het belang van kinderrechten in verschillende professionele contexten belichten: in die van sociaal werk, jeugdzorg en onderwijs.

Experts geven lezingen en workshops over verschillende onderwerpen die kinderen raken, zoals migratie, vluchtelingen, weeshuistoerisme, kinderhuwelijken en zorgplicht versus leerplicht. Ook bespreken zij casussen waarin de rechten van kinderen, ouders en professionals met elkaar botsen of op gespannen voet staan. 

Collegelid Mariam Chébti gaat in op de processuele drempels bij de toepassing van kinderrechten in juridische procedures. Defence for Children, UNICEF en experts op het gebied van passend onderwijs verzorgen eveneens workshops. Prinses Laurentien verzorgt de opening van de conferentie.