Collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen presenteert rapportage VN-verdrag handicap op Nationale Netwerkdag Gelijk is Gelijk

De rapportage geeft de stand van zaken van de toegankelijkheid van goederen en diensten in Nederland voor mensen met een beperking.

Collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen presenteert de belangrijkste bevindingen en licht de conclusies uit de rapportage toe. De Nationale Netwerkdag wordt geopend door Mari Sanders, de regisseur van ‘Rolstoel Roadmovie’.

Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving in Nederland van het  VN-verdrag handicap (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). Elk jaar rapporteert het College over de stand van zaken bij de uitvoering van het verdrag en doet aanbevelingen aan de overheid. Het VN-verdrag is op 14 juli 2016 voor Nederland gaan gelden. Dit jaar kijkt het College na samenspraak met mensen met een beperking en hun organisaties specifiek naar de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een beperking. Het College roept in deze rapportage ook ondernemers op om actief bij te dragen aan toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een beperking.

De tweede Nationale Netwerkdag Gelijk is Gelijk wordt georganiseerd in samenwerking met Ieder(in), VNG en met steun van het ministerie van VWS en vindt plaats op 3 december in Utrecht. 3 december is de internationale dag van mensen met een beperking. De Netwerkdag is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor de doelen van het VN-verdrag handicap. In 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats, waar onder het motto ‘Geen woorden maar daden!’ deelnemers in gesprek gingen over concrete stappen bij de uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Toen was het College ook van de partij.

Meer informatie over de tweede Nationale Netwerkdag Gelijk is Gelijk.