Collegelid Marjolein Swaanenburg – van Roosmalen spreekt tijdens ‘Stip op de horizon bijeenkomst’

Collegelid Marjolein Swaanenburg – van Roosmalen spreekt tijdens ‘Stip op de horizon bijeenkomst’ over de toekomst van de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. De bijeenkomst is gericht op Rijksambtenaren. Ervaringsdeskundigheid wordt betrokken. 

In Nederland houdt het College voor de Rechten van de Mens toezicht op de naleving van het VN-Verdrag Handicap en de manier waarop het verdrag in de praktijk wordt gebracht (implementatie). Die taak heeft het College sinds 14 juli 2016, toen het verdrag ging gelden in Nederland. Lees hier daar meer over.