Digitale Bijeenkomst Onderwijs & VN-verdrag Handicap

Op 4 februari organiseert het College voor de Rechten van de Mens, onder dagvoorzitterschap van collegelid Marjolein Swaanenburg – van Roosmalen, een digitale bijeenkomst over het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap. De bijeenkomst wordt gehouden naar aanleiding van het advies over het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap, dat op 2 november 2020 is uitgebracht door het College. Tijdens de bijeenkomst gaat het College hierover in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen.

In Nederland houdt het College toezicht op de naleving van het VN-Verdrag Handicap en de manier waarop het verdrag in de praktijk wordt gebracht (implementatie). Die taak heeft het College sinds 14 juli 2016, toen het verdrag ging gelden in Nederland. Volgens dit verdrag hebben mensen met een beperking het recht om volwaardig en op gelijke voet met anderen deel te nemen aan onze samenleving. Het recht op onderwijs is een groot onderdeel hiervan en daarom een belangrijke doelstelling voor het College als toezichthouder. Lees hier meer over het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap.