ECIO-congres | Maak van inclusie prioriTIJD!

Adriana van Dooijeweert (voorzitter van het College) spreekt maandag 8 februari op het ECIO-congres. Het congres vindt online plaats via een livestream vanuit Domstad in Utrecht. Verschillende gastsprekers en panelleden zullen hun visie op de langetermijnstrategie voor inclusief onderwijs delen. Inclusief onderwijs omvat het gehele studieproces: van studiekeuze tot aan een passende baan op de arbeidsmarkt. Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is, is elke onderwijsinstelling hiermee aan de slag. Lees hier meer over het ECIO-congres.

Jurylid ECIO Frank Award

Tijdens het congres zal OCW-minister Ingrid van Engelshoven de winnaars van de ECIO Frank Award bekendmaken. Hiervoor zijn zes studenten genomineerd die zich inzetten voor meer inclusiviteit op hun hogeschool of universiteit. De studenten zijn genomineerd door een speciale jury waarin de politiek, het onderwijsveld en de doelgroep zelf is vertegenwoordigd. Adriana van Dooijeweert is één van de juryleden.

Toezichthouder VN-verdrag handicap

In Nederland houdt het College toezicht op de naleving van het VN-Verdrag Handicap en de manier waarop het verdrag in de praktijk wordt gebracht. Die taak heeft het College sinds 14 juli 2016, toen het verdrag in Nederland ging gelden. Volgens dit verdrag hebben mensen met een beperking het recht om volwaardig en op gelijke voet met anderen deel te nemen aan onze samenleving. Onderwijs is een groot onderdeel hiervan en daarom een belangrijke doelstelling voor het College als toezichthouder.