Expertforum Nationale DenkTank 2019

Ondervoorzitter Quirine Eijckman is aanwezig bij het Expertforum van de Nationale DenkTank 2019 over digitalisering.

De DenkTank bestaat uit twintig getalenteerde studenten en promovendi met uiteenlopende achtergronden. Dit jaar presenteren zij hun analyses en eerste bevindingen over de onderzoeksvraag: Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, eerlijk en inclusief is?

Digitalisering wordt voor het College voor de Rechten van de Mens één van de speerpunten voor de komende jaren. Digitalisering kan mensenrechten helpen beschermen, maar ook schenden. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van algoritmes bij werving en selectie leiden tot discriminatie, wanneer ze gevoed worden door eenzijdige, foute of onvolledige data.