Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

- vr. 6 jul

25 november is de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.

In november 2012 ondertekende Nederland het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Nederland heeft geen genderspecifiek beleid ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan mannen. Geweld tegen vrouwen komt voort uit verschillen in machtsverhoudingen en genderongelijkheid. Dat vraagt ook een genderspecifiek beleid. In de Rapportage ‘Mensenrechten in Nederland’ adviseerde het College voor de Rechten van de Mens het volgende:

  1. Ontwikkel een gendersensitief Nationaal Actieplan voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, inclusief huiselijk geweld, met daarin aandacht voor het voorkomen en bestrijden van het geweld en voor de aanpak van      achterliggende oorzaken.
  2. Ratificeer, zonder voorbehoud, het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Ook nam het College in 2012 deel aan een wereldwijde conferentie van de ICC waar de Amman Declaration and Programme of Action is aangenomen om de mensenrechten van meisjes en vrouwen te bevorderen. Laurien Koster, voorzitter, presenteerde het actieplan van de Europese mensenrechteninstituten om invulling te geven aan de Amman Declaration and Programme of Action.