Internationale Dag van de Mensenrechten

10 december is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Het is de dag dat in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. Sindsdien worden ieder jaar op 10 december de dertig mensenrechten onder de aandacht gebracht.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Mensenrechten in Nederland

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de taak om de naleving van mensenrechten in Nederland te bevorderen en het bewustzijn over mensenrechten te vergroten. Het College is de waakhond van mensenrechten in Nederland, want ook hier zijn mensenrechten aan de orde van de dag. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor kwetsbare ouderen, het al dan niet  laten meewegen van afkomst bij het kiezen van een sollicitant en de toegankelijkheid van het onderwijs voor leerlingen met een beperking. De komende jaren richt het College zich op vier onderwerpen: mensenrechteneducatie, discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt, mensenrechten op lokaal niveau en de rechten van mensen met een beperking.


Onderwerpen

mensenrechten