Internationale Dag van de Rechten van het Kind

- wo. 4 jul

UNICEF en de Verenigde Naties hebben op 20 november 1989 een verdrag aangenomen waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ieder land moet elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke taak bij het toezicht op de naleving van het verdrag. Ook Nederland moet verslag uitbrengen aan de Commissie voor de Rechten van het Kind in Genève.

Meer informatie: