MensenrechtenMens 2018

Op 10 december is het de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens en maken we de MensenrechtenMens 2018 bekend. Op die dag werd precies 70 jaar geleden de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen. Hierin worden in 30 artikelen afspraken over onze mensenrechten beschreven. Het eerste artikel bepaalt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid zijn geboren. De menselijke waardigheid is immers de grondslag van alle mensenrechten. Iedereen heeft gelijke mensenrechten.

Logo van de MensenrechtenMens in de vorm van een kubus

Wat krijgt de winnaar?

De prijs is een eretitel en biedt de winnaar en genomineerden een platform om bekendheid aan initiatieven en projecten te geven en het netwerk te vergroten.

Waarom deze mensenrechtenprijs?

In Nederland staan nog vaak mensenrechten onder druk. Niet iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn. Met deze prijs willen we daarom de mensen die zich zonder het te weten inzetten voor mensenrechten een steun in de rug geven. Tegelijkertijd hopen we dat iedereen zich meer bewust wordt van wat mensenrechten zijn. Als je weet wat je rechten zijn, ben je beter in staat je situatie te verbeteren door bijvoorbeeld de overheid aan te spreken op deze rechten. 

Waarom dak- en thuisloosheid?

Dit jaar wordt voor de eerste keer de titel MensenrechtenMens 2018 toegekend. De ambitie is om elk jaar een MensenrechtenMens in het zonnetje te zetten met een wisselend thema. Dit jaar is gekozen voor dak- en thuisloosheid. Dak- en thuisloosheid is in Nederland een groeiend probleem en raakt onze mensenrechten in de kern. Wij hebben allemaal recht op een fatsoenlijke levensstandaard. Maar als je op straat leeft heb je geen dak boven je hoofd en ontbreekt het je bijvoorbeeld vaak aan goede zorg. 

Internationale Dag voor de Rechten van de Mens

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens