Minicollege 'De spagaat van de sociaal werker': een mensenrechtenperspectief

Op woensdag 15 mei zal ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens en lector toegang tot het recht Quirine Eijkman een minicollege verzorgen op het jaarcongres van Sociaal Werk Nederland.

Dit minicollege staat in het teken van het spanningsveld tussen de taak van de sociaal werker en het verwezenlijken van de mensenrechten in de lokale praktijk. Tijdens dit jaarcongres komen o.a. de thema’s armoede, jeugd, gezondheid en participatie aan bod. Deelnemers aan dit congres kunnen naast minicolleges ook kiezen om deel te nemen aan dialoogsessies en (interactieve) workshops.

Bekijk het volledige programma van het minicollege.