Ondervoorzitter Jan-Peter Loof ontvangt deelnemers ‘Dutch Visitors’ Programme’

Op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken komt een groep van acht talentvolle jonge mensen naar Nederland om in gesprek te gaan over hoe Nederland met nationale en internationale thema’s omgaat. Dit zijn onder anderen mensenrechtenadvocaten en sociaal activisten.

Het ‘Dutch Visitors’ Programme’ wordt zes keer per jaar georganiseerd, steeds met een ander thema. Deze editie is het thema ‘Democracy and Law’. Het doel van het programma is het vergroten van kennis van, inzicht in en persoonlijke contacten met de Nederlandse maatschappij. Er worden belangrijke - meer algemene - aspecten van Nederland geïntroduceerd en vervolgens wordt gefocust op het onderwerp ‘Democracy and the Rule of Law’ vanuit verschillende invalshoeken.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken laat zien hoe Nederland hiermee omgaat op nationaal en internationaal niveau en hoopt op deze manier een duurzame relatie te creëren tussen Nederland en de deelnemers van het programma.

Ook maakt een tweedaags individueel programma deel uit van het evenement. Deelnemers komen onder meer uit Rusland, Bahrein en Zuid-Afrika. 

Ondervoorzitter Jan-Peter Loof gaat in op de werkzaamheden van het College voor de Rechten van de Mens.