Ondervoorzitter Jan-Peter Loof uitgenodigd voor rondetafelgesprek in Tweede Kamer

Ondervoorzitter Jan-Peter Loof is door de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitgenodigd om op 25 september 2019 aanwezig te zijn bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het onderwerp ‘Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht’.

Om een goed besluit te nemen, is het voor Kamerleden belangrijk dat ze over de juiste informatie beschikken. Vaak hebben Kamerleden genoeg aan rapporten, artikelen en verslagen. Soms is het ook nuttig om met experts te praten. Daarom vinden er regelmatig zogeheten rondetafelgesprekken plaats. Uitgenodigde (ervarings)deskundigen zitten dan met de Kamerleden aan tafel. De genodigden mogen kort toelichten hoe zij over het onderwerp denken. Kamerleden kunnen hierop reageren met vragen.

Dit rondetafelgesprek gaat over het voorstel van de Partij voor de Dieren tot wijziging van de ‘Wet dieren’ in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht. Tijdens het rondetafelgesprek spreekt de commissie met onder meer religieuze vertegenwoordigers en rechtsgeleerden.

Het rondetafelgesprek is openbaar en meer informatie over het rondetafelgesprek staat op de website van de Tweede Kamer