Ondervoorzitter Quirine Eijkman bij event van WomenInc over sollicitatie-algoritmes

- wo. 18 mei

Ondervoorzitter Quirine Eijkman en beleidsadviseur Christiaan Duijst verzorgen een subsessie tijdens het evenement 'Hey Siri, vind een geschikte kandidaat' van Women Inc. Zij verzorgen de sessie samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Recruiter of computer? Wat het anti-discriminatierecht zegt over algoritmes bij werving en selectie

Wanneer discrimineert een algoritme? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En aan welke normen moeten werkgevers zich houden? Tijdens deze subsessie gaat het College voor de Rechten van de Mens samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie in op deze vragen. Aan de hand van voorbeelden zal het College uitleggen wat het gelijkebehandelingsrecht zegt over de inzet van algoritmes. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal ingaan op het concept wetsvoorstel “Gelijke Kansen bij Werving en Selectie” en de maatregelen die een werkgever conform dat wetsvoorstel moet nemen bij de aanschaf en ingebruikname van een geautomatiseerd systeem.

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Het College houdt toezicht op de mensenrechtensituatie en kan oordelen of er sprake is van (arbeids)discriminatie in individuele gevallen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving m.b.t. gezonde en veilige werkomstandigheden, eerlijk werk en eerlijke betalingen.

Quirine Eijkman is ondervoorzitter onderzoek en advies bij het College voor de Rechten van Mens en lector Toegang tot het Recht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht.

Christiaan Duijst is beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens en werkt aan digitalisering en mensenrechten.

Bram den Hartog is specialist arbeidsdiscriminatie bij het Inspectiebreed Kenniscentrum van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Amber Kegel is onderzoeker bij de afdeling Analyse & Onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Meld je aan