Ondervoorzitter Quirine Eijkman bij Symposium over digitalisering met Eurocommissaris Vestager

- ma. 3 feb

Nederland zoekt naar manieren om op een verantwoorde manier vorm te geven aan de digitalisering van onze wereld en daarbij ook oog te hebben voor mensenrechten. Daarin staat Nederland niet alleen. Ook Europa buigt zich over de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie, big data en internetveiligheid. Daarom komt Eurocommissaris Margrethe Vestager deze onderwerpen bespreken tijdens een symposium in de Tweede Kamer.

Digitalisering is bij uitstek een ontwikkeling die zich niet afspeelt binnen landsgrenzen, maar juist de hele internationale gemeenschap beïnvloedt. Welke ontwikkelingen ziet Margrethe Vestager in de digitalisering? Wat is daarbij de rol van Europa op het wereldtoneel? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium.

Vestager Eurocommissaris voor Digitalisering én Mededinging

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager heeft twee onderwerpen in haar portefeuille: digitalisering en mededinging. Ze wil “Europa klaar maken voor het digitale tijdperk”. Vestager coördineert de ontwikkeling van een Europese strategie voor het gebruik van digitale gegevens en kunstmatige intelligentie. Ze neemt de ethische gevolgen daarvan ook mee.

Commissie Digitale toekomst: meer grip voor de Kamer op digitale ontwikkelingen

De Tweede Kamer heeft een tijdelijke commissie Digitale toekomst ingesteld. Deze commissie bekijkt hoe de Kamer zich het best kan organiseren om digitale ontwikkelingen te kunnen sturen. Zo kan het parlement de lijnen uitzetten. Digitalisering raakt namelijk veel sectoren van de maatschappij: werkgelegenheid, veiligheid, de democratie, de verhouding tussen burgers onderling en tussen burger en overheid. De tijdelijke commissie presenteert in april 2020 haar eindrapport. 

Het College heeft digitalisering als één van de strategische punten voor de komende vier jaar

Eijkman is betrokken bij het programma Digitalisering bij het College. Samen met het team zorgt zij ervoor dat werkgevers oog hebben voor het risico op discriminatie bij het werven van nieuwe medewerkers met behulp van algoritmen. Ook herinnert het College de overheid aan de  dat zij beslissingen over burgers altijd moeten kunnen uitleggen, ook als de overheid gebruikt heeft gemaakt van (semi-) automatische beslissingen.

Meer informatie

•    Over het symposium Digitalisering met Vestager
•    Over het programma Digitalisering
•    Volg de conferentie via de livestream