Ondervoorzitter Quirine Eijkman opent congres Strafrechtmediation

Ondervoorzitter Quirine Eijkman opent het congres samen met Jacqueline Bosker, lector ‘Werken in Justitieel Kader’ aan de Hogeschool Utrecht.

Het congres ‘Strafrechtmediation: Geborgd in Kwaliteit’ vindt plaats op 12 november en wordt georganiseerd door de Hogeschool Utrecht. De dagvoorzitter is Georg Freks, hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Universiteit Utrecht.

Het congres vormt de afsluiting van een tweejarig onderzoeksproject naar mediation in strafzaken. De centrale vraag van dit onderzoek is: ‘aan welke kwailteitseisen moet een strafrechtmediator voldoen en hoe kunnen deze kwaliteitseisen worden geborgd?’. Tijdens dit congres worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Meer informatie over het congres 'Strafrechtmediation: Geborgd in Kwaliteit' en aanmelden.