Ondervoorzitter Quirine Eijkman spreekt over WGS bij webinar Helsinki Comité

- di. 25 jan

Wat zijn de grootste bezwaren die het College ziet in het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)? En hoe kan de WGS potentieel botsen met de bescherming van mensenrechten? Deze vragen staan centraal tijdens een webinar van het Nederlands Helsinki Comité. Ondervoorzitter Quirine Eijkman geeft de antwoorden.

Het wetsvoorstel

Bij de Eerste Kamer ligt de Wet Gegegenverwerking door Samenwerkingverbanden. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat overheidsinstanties en private partijen persoonsgegevens op ruime schaal met elkaar delen. Denk aan overheidsinstanties als gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, de Belastingdienst en private partijen als woningcorporaties en banken. Die gegevensuitwisseling kan nodig zijn, bijvoorbeeld om georganiseerde criminaliteit en sociale fraude aan te pakken. 

Ons advies

Het College adviseert de wet aan te passen, omdat het ruimte laat om te discrimineren en het voor burgers lastig is om hun recht te halen als er iets niet goed gaat. Lees ons advies.

Het webinar

Het webinar gaat over het gebruik van algoritmes en dataverzameling door de Nederlandse overheid. Het Comité organiseert het webinar samen met het Platform Bescherming Burgerrechten. 

Andere onderwerpen die aan bod zullen komen in het panel zijn: 

  • Dataverwerkingsbevoegdheden van Europol door Sarah Eskens Universitair Docent law & technology VU
  • De Europese AI verordening door Nadia Benaissa, Bits of Freedom

Key note: Tijmen Wisman – Platform Bescherming Burgerrechten

Moderator: Joeri Buhrer Tavanier – Nederlands Helsinki Comité

Het evenement staat gepland voor dinsdag 25 januari 15.15 – 17.00 en is te volgen via Zoom. Meld je aan

Het Nederlands Helsinki Comité

Het Nederlands Helsinki Comité (NHC) is een non-gouvernementele organisatie die als missie heeft om gerechtigheid en naleving van internationale mensenrechtenovereenkomsten binnen de staten die lid zijn van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op te bouwen en veilig te stellen.  De NHC is opgericht in 1987 en vertegenwoordigde het Nederlandse maatschappelijk middenveld in het Helsinki-proces, naar het voorbeeld van zuster Helsinki-comités uit het hele OVSE-gebied. Het Comité zet zich ook in voor bredere internationale agenda's, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Lees meer over het NHC.